Texas Senate District 15

John Whitmire (D-Houston )

Election Results