Texas Senate District 15

John Whitmire (D-Houston)

Election Results